Makuladegeneration – Forskning

Till en mindre grupp av patienter med våt makuladegeneration kan man idag erbjuda behandling. Ligger de nybildade kärlen en liten bit ifrån gula fläckens centrum kan kärlen stängas med laser. Ett ärr uppstår dock på
platsen för behandlingen. Risken för att nya kärl skall uppträda efter behandlingen är dock relativt stor.

Tack vare nya forskningsresultat kan nybildade kärl under centrum av gula fläcken behandlas med en mindre destruktiv metod s.k. fotodynamisk behandling. Ett färgämne sprutas in i kroppen. Detta ansamlas i de nybildade kärlen, som sedan belyses med ett svagt laserljus, som aktiverar färgämnet. En process sätts igång som leder till att de nybildade kärlen stängs. Behandlingen måste nästan alltid upprepas. Med denna metod kan man i många fall bevara synskärpan och förhindra en fortsatt försämring.

Forskning pågår för att få bättre förståelse för hur sjukdomen uppkommer. Man letar efter orsakerna till sjukdomen och flera olika riskfaktorer studeras.

Forskning och utveckling av optik, förstorande TV-system och aktiv synträning har från svensk sida varit mycket framgångsrik och lett till att den svenska modellen för synrehabilitering spridits i många länder.